Pozice Reiki podle pěti principů Reiki

03.02.2015 18:30

Toto cvičení vyrovnává a harmonizuje čakry na našem těle. 

  1. Právě dnes se nerozčiluj, jen pro dnešek buď volný a šťastný

Nemůžeme hledat disharmonické prvky mimo sebe a nerovnováhu v sobě přehlížet. Každý přitahuje lidi na příbuzné frekvenci. Proto člověk, který se rozhodne nenávidět, bude zakoušet nenávist druhých a člověk, který se rozhodne druhé milovat, bude milován. Dostáváme od světa to, co světu dáváme.

Tento princip se váže k první čakře a Reiki pozice jsou následující:

Pravá ruka na čelo (6. čakra), levá na stydkou kost (1.čakra)

Pravá ruka na srdeční čakru, levá na stadkou kost (1.čakra)

 

  1. Právě dnes si nedělej starosti, jen pro dnešek se raduj

Starosti blokují sexuální čakru, která se dá označit jako čakra radosti ze života. Když tě tísní starosti, vědomě se směj.

Tento prinicp se váže ke druhé čakře a Reiki pozice jsou následující:

Pravá ruka na čelo (6. čarka), levá na 2. čakru (3 prsty pod pupkem)

Pravá ruka na srdeční čakru, levá ruka na 2. čakru

 

  1. Jen dnes dělej svou práci poctivě

Znamená přestaň se obelhávat, stůj za tím, co děláš nebo změň svůj život. Uvědom si, že nemůžeš nikdy jednat bezchybně, přesto se však o to snaž a pracuj na odstranění svých chyb. Člověk roste na základě poznání svých slabých stránek.

Tento princip se váže ke třetí čakře a Reiki pozice jsou následující:

Pravá ruka na srdeční čakru, levá ruka na čakru plexus solar (3. čakra)

Pravá ruka na čelo, levá ruka na 3. čakru

 

  1. Miluj všechny bytosti, buď laskav ke svým bližním

Toto životní pravidlo vychází z poznání, které bylo získáno prací s předchozími pravidly. Pokud jsi sám k sobě poctivý a vyrovnáš se sám se sebou s láskou, postupně se učíš milovat bytosti i ve tvém okolí podle zákona „jak uvnitř, tak i navenek“.

Tento princip se váže ke 4. a 5. čakře a pozice Reiki jsou následující:

Pravá ruka na 5. čakru (nad hrdelní jamkou), levá ruka na srdeční čakru

Pravá ruka na čelo, levá ruka na 5. čakru

Pravá ruka na čelo, levá ruka na 2. čakru

 

  1. Buď vděčný za všechna požehnání

Páté pravidlo je nejobtížnějším pravidlem. Je těžké být vděčný za všechno, co dostáváme, čím se učíme, neboť to někdy hodně bolí. Naučit se laskavosti není cvičení k podřízenosti, ale slouží k rozšiřování našeho vědomí.

Tento princip je spojený se 6. čakrou a pozice Reiki jsou následující:

Pravá ruka na 6. čakru (čelo), levá ruka na týlní kost

Pravá ruka na čelo, levá ruka na srdeční čakru

 

Cvičení převzato z knihy Učebnice reiki od Jarmily Riegerové.