Nácvik vidění aury od Barbary Ann Brennan

12.09.2014 15:54

První cvičení

Dejte dlaně od sebe na vzdálensote 5-13 cm, pomalu pohybujte rukama k sobě a od sebe, zmenšujte a zvětšujte prostor mezi dlaněmi. Něco se tam vytvořilo. Cítíte to? Jako co to cítíte? Teď vzdalte ruce tak na 20-25 cm. Potom je pomalu přibližujte, dokud neucítíte jemný tlak, který odtlačuje dlaně od sebe, takže musíte použít trochu víc síly, abyste je dali opět k sobě. Právě jste se dotkli okraje jednoho z vašich energetických těl. Pokud jsou vaše ruce vzdáleny na 2,5 – 3 cm, dotýkáte se svého éterického těla (první vrstvy aury). Pokud je vzdálenost
7,5 – 10 cm, jedná se o vnější okraj vašeho emocionálního těla (druhá vrstva aury).

Druhé cvičení

Namiřte pravý ukazováček na dlaň levé ruky tak, aby jeho špička byla ve vzdálenosti 15 cm od dlaně. Dělejte pravým ukazováčkem kruhy. Co cítíte? Lechtá to? Co to je?

Třetí cvičení

V místnosti s tlumeným světlem držte ruce tak, že špičky prstů míří proti sobě. Ruce jsou ve vzdálenosti asi 60 cm od obličeje. V pozadí byste měli mít rovnou bílou zeď. Rozostřete pohled a dlouze se zadívejte na prostor mezi špičkami prstů, vzdálenými asi 3 cm od sebe. Nedívejte se do jasného světla. Nechte oči odpočívat. Co vidíte? Přibližte k sobě špičky prstů a potom je vzdalujte. Co se děje v prostoru mezi prsty? Co vidíte okolo ruky? Pomalu pohybujte jednou rukou nahoru a druhou dolů. Ce se děje teď?