Rei-Ki-Balancing

12.09.2014 16:02
Během let byly vyvinuty různé nové styly, směry a systémy, které vzešly z Ushuiho systému Reiki. Jedním ze stylů, který obzvlášť upoutal mou pozornost, je Rei-Ki-Balancing. Tento systém založila a vybudovala Gerda E. Drescher. Podstatnou součástí systému je práce s uzemněním, při němž hraje důležitou úlohu energetické naladění nohou.
 
Zasvěcením do vyšších stupňů Reiki lidé začínají spoléhat víc a víc na svou intuici. Dokážou nalézt odpvědi na spoustu otázek a jsou ve spojení s jejich Vyšším Já. To přináší ale i negativní aspekty. Tito lidé si pomalu začínají myslet, že už jsou dokonale duchovně vyvinuti a už se nemusí ani nic dalšího učit a tak jim začíná růst ego. Důvodem je to, že se zasvěcením do Reiki se nám otevřou horní čakry, ale spodní čakry ztrácí na síle. Pokud nerozvíjíme společně s horními čakrami i spodní čakry, začneme pociťovat nesoulad v našem energetickém systému. Tento problém řeší právě Rei-Ki-Balancing, který klade důraz na vytvoření rovnováhy mezi energiemi Země a Vesmíru.
 
Bipolární energetická naladění, "Rei-Ki-Balancing", zahajují vývojový proces, při němž se jednotlivec čím dál častěji dostává do kontaktu se svým skutečným, multidimenzionálním Já. Začíná být živější, pružnější a energeticky průchodnější. Podpoří se jeho schopnost sebevyjádření a vymezení hranic. Převzatá stará hodnocení a odsuzování, strnulé představy o sobě samotném a zastaralé projekce jsou relativizovány z vyvýšené perspektivy a nakonec zcela odpadávají, stejně jako omítka ze starého domu. Během tohoto procesu očisty a rozšiřování vědomí začíná člověk rozpoznávat svou božskou spolutvůrčí sílu, začíná ji používat cíleně pro blaho všech a přebírá plnou zodpovědnost za svou realitu. Osvobodí se od všech pocitů viny a zbaví se všech představ a projekcí.
 
Více zajímavých článků naleznete na: https://reiki-uh.blog.cz